طراحی اپلیکیشن

اپلیکیشن :

آیا می دانید یک فرد متوسط ​​در آمریکا تقریباً ۵ ساعت را صرف دستگاههای هوشمند خود می کند؟ پیام رسانی ، ارسال عکس یا بازی – عصر دیجیتالی فعلی که ما در آن زندگی می کنیم ، مردم را به طور مداوم از برنامه ها استفاده می کند.

۱-  هدف برنامه خود را تعیین کنید .
۲- برنامه ریزی کنید. 
۳- در مورد رقبا تحقیق کنید .
و درآخر طراحی برنامه خود را به تیم قدرتمند سایبرنیکا بسچارید .
Buy now