مدیریت هوشمند امور آموزشی و مالی ویژه آموزشگاههای موسیقی


هوشمندانه انتخاب کنیدقابل توجه مدیران گرامی آموزشگاههای موسیقی


جهت بهینه سازی و ساماندهی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه می توانید سیستم نرم افزاری تخصصی مورد نظر را تهیه کرده و مديريت آموزشگاه خود را با سیستم هوشمند امور آموزش و مالی سایبرنیکا تجربه کنید

معرفی برخی از امکانات و قابلیت های نرم افزار

 • ثبت اطلاعات و معرفی آموزشگاه
 • تعریف کاربران و تنظیم سطوح دسترسی
 • تغییر رمز عبور
 • ثبت نام هنرجویان بدون محدودیت در تعداد
 • معرفی اساتید بدون محدودیت
 • معرفی دوره های خصوصی و گروهی بدون محدودیت
 • تعریف دوره ها و زمانبندی کلاس ها بدون محدودیت
 • حضور و غیاب اساتید و هنرجویان
 • قابلیت ثبت نام هنرجو در لیست انتظاربدون محدودیت
 • امور مالی اساتید، هنرجویان
 • ارسال اتوماتیک گزارش مالی (مجموع درآمد و هزینه) روزانه به مدیریت از طریق پیامک
 • ارسال گزارش تعداد هنرجویان جدید الورود به تفکیک استاد و ساز، روزانه به مدیریت از طریق پیامک
 • قابلیت ثبت اسناد مالی درآمد و هزینه
 • تهیه گزارشات متنوع اطلاعاتی و آماری
 • (Reminder) تنظیم پیام های هشدار
 • تهیه نسخه پشتیبان به صورت اتوماتیک
 • سامانه ارسال پیامک به هنرجویان و اساتید
 • امکان ارسال پیامک گروهی، تبلیغاتی
 • امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی
 • امکان طراحی گزارش های متنوع
 • امکان سفارشی سازی سیستم
 • ... و

ارسال پیام
Buy now