شبکه رایانه ای :

مجموعه رایانه هایی است که به منظور به اشتراک گذاری منابع به هم متصل شده اند. متداول ترین منبع مشترک امروز ارتباط با اینترنت است. سایر منابع مشترک می توانند شامل چاپگر یا سرور پرونده باشند. خود اینترنت را می توان یک شبکه رایانه ای دانست.

دو نوع شبکه بسیار متداول شامل:

شبکه محلی (LAN)     –   شبکه گسترده ای (WAN)

به عنوان گروهی از دو یا چند سیستم رایانه ای که با هم ارتباط دارند تعریف می شود. شبکه های رایانه ای انواع مختلفی از جمله موارد زیر وجود دارد: شبکه های محلی (LAN): رایانه ها از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند (یعنی در همان ساختمان).

شبکه گسترده (WAN)  یک شبکه ارتباطی است که برای هدف اصلی شبکه های رایانه ای در یک منطقه جغرافیایی بزرگ گسترش می یابد. شبکه های وسیع اغلب با مدارهای ارتباطی اجاره ای ایجاد می شوند.

یک نمونه عالی از شبکه اینترنت است که میلیون ها انسان را در سراسر جهان به هم وصل می کند. … نمونه دستگاه های شبکه.

مزایای استفاده از سیستم شبکه داخلی یا LAN :

می توانید داده ها را بین کاربران مختلف به اشتراک بگذارید ، یا از راه دور به آن دسترسی پیدا کنید. به اشتراک گذاری منابع – با استفاده از دستگاه های جانبی متصل به شبکه مانند چاپگر ، اسکنر و دستگاه های کپی ، یا به اشتراک گذاری نرم افزار بین چندین کاربر ، موجب صرفه جویی در هزینه می شود.

Buy now